Home

Instrucţiuni de instalare şi utilizare a Sistemului bancar de Deservire la Distanţă - Qsystems.WebClient

1.Cerinţe tehnice necesare

Pentru funcţionarea sistemului sunt necesare următoarele cerinţe tehnice:

  • 1. Calculator IBM PC

  • 2. Sistem operaţional Microsoft Windows XP sau mai înnalt

  • 3. Conectare la internet

  • 4. Navigatorul Internet Explorer versiunea 6 sau mai înnalt

  • 5.Protecţie antivirus

  • 6. Drepturi de administrator la conectare